Q serije

Za što se može koristiti COMPUTHERM Q3 sobni termostat?

Sobni termostat COMPUTHERM Q3 posebno je dizajniran za sustave grijanja ili hlađenja. Također je prikladan za upravljanje električnim i elektroničkim
uređajima koji se mogu uključiti i isključiti s napajanja.

Kakvu vrstu baterije koristi termostat?

Uređaj napaja 2 alkalne baterije od 1,5 V (tip LR6, veličina AA). Mogu se koristiti samo nove alkalijske baterije. Druge, dugotrajne ili izdržljive (npr. Tradicionalne karbonske cinkove) baterije, uronjene baterije i uporaba punjivih baterija nije prikladna za rad uređaja.
Što ako se ikona ''bA'' naizmjence prikazuje na zaslonu?

To znači da su baterije oslabile i da ih treba zamijeniti.

Koliki je životni vijek baterija u termostatu?

Očekivana trajnost baterije za normalnu uporabu iznosi cca. 1,5-2 godine.

Koji uređaji se mogu kontrolirati putem COMPUTHERM Q3 termostata?

Sobni termostat COMPUTHERM Q3 dizajniran je za upravljanje velikom većinom kotlova i klima uređaja u Hrvatskoj. Jednostavno povezivanje s bilo kojim dvostrukim sobnim termostatom s priključnom točkom za plinski kotao ili klima uređaj, bez obzira na to ima li upravljački krug od 24 V ili 230 V. Osim toga, termostat se također može koristiti za upravljanje električnim i elektroničkim uređajima koji se mogu uključiti i isključiti napajanjem i povratkom energije.

Trebate li napajanje od 230V za rad termostata?

Ne. Za rad termostata potrebne su dvije 1,5 V alkalne baterije (tip LR6, veličina AA).

Gdje postaviti termostat?

Termostat treba postaviti na zid prostorije za redovite ili dulje boravke tako da je usmjeren prema prirodnom kretanju zraka prostorije, ali ne smije pokriti strop ili ekstremnu toplinu (npr. Sunčevo zračenje, hladnjak, dimnjak, itd.). Njegova optimalna lokacija je visina 1,5 m od razine poda.

Kako povezati proizvod?

Aparat mora biti instaliran od strane ovlaštene osobe. Uređaj koji treba upravljati mora biti spojen na 1-2 spojne točke na stražnjoj strani termostata. Detaljniji opis potražite u uputama za uporabu proizvoda.

Može li se koristiti Q3 za upravljanje klima uređajima?

Da. Moguće je prebacivati između grijanja i hlađenja termostata. Termostat je uključen iznad postavljene temperature u načinu hlađenja prema odabranoj osjetljivosti pri promjeni i ispod njega isključuje klima uređaj.

Kako postaviti termostat u način hlađenje?

Skakač(''Jumper'') unutar termostata mora se pomaknuti s tvorničke zadane pozicije u položaj ''Cool''.

Zašto termostat ne uključuje grijanje?

Postoji nekoliko razloga za to. Najčešći problemi:

• Korištenje neispravnih stavki (npr. Ispražnjenih ili ne-alkalnih baterija)

• Neispravna ožičenja (koja u nesretnom slučaju može oštetiti relej u uređaju ili uzrokovati oštećenje elektronike kontroliranog uređaja)

Što trebam učiniti ako se moj uređaj uključi, ali ne izlazi mrežni napon 230V na izlazu?

Uređaj ima izlazne terminale bez potencijalnih napona, tako da 230 V napon se ne pojavljuje na svojim izlazima, već samo prekida ili povezuje dvije spojene žice. Ako želite da mrežni napon od 230 V bude izlazni na izlaz jedinice, spojite mrežni kabel na 1 ili 2 priključnu točku uređaja prema uputama za rad. Prije spajanja uvijek od-spojite odgovarajuće fazno ožičenje i provjerite je li ožičenje ispravno izvršeno od strane kvalificirane osobe.

Što da radim ako, po mom mišljenju, termometar termostata ne mjeri točno?

U unutrašnji termostata je narančasti otpornik  koji se može postaviti odvijačem. Ako se mjerač okreće u smjeru kazaljke na satu, prikazana temperatura se nakon kratkog vremena mijenja na višu temperaturu, ako se okrene u smjeru suprotnom od kazaljke na satu na nižu temperaturu. Ovaj postupak nazivamo kalibracijom toplinskog senzora termostata.

 

Za što se može koristiti COMPUTHERM Q3RF sobni termostat?
Sobni termostat COMPUTHERM Q3RF posebno je dizajniran za kontrolu sustava grijanja ili hlađenja. Također je prikladan za upravljanje električnim i elektroničkim uređajima koji se mogu uključiti i isključiti napajanje i resetiranje snage.

Kakvu vrstu baterije koristi termostat?
Uređaj napajaju 2 alkalne baterije od 1,5 V (tip LR6, veličina AA). Može se koristiti samo nove alkalijske baterije. Druge, dugotrajne ili izdržljive (npr. Tradicionalne karbonske cinkove) baterije, uronjene baterije, uporaba punjivih baterija nije prikladna za rad uređaja.

Što se ikona ''bA'' naizmjence prikazuje na zaslonu?
To znači da su baterije oslabile i trebaju se zamijeniti.

Koliki vijek trajanja baterija očekujete kada koristite Q3RF?
Očekivana trajnost baterije za normalnu uporabu iznosi cca. 1,5-2 godine.

Gdje se postavlja termostatski odašiljač i prijemnik?
Termostat - odašiljač uređaj bi trebao biti postavljen u prostoriji koja se koristi za stalno ili produženo vrijeme boravka u prostoriji u smjeru prirodnog kretanja zraka. Njegova optimalna lokacija je visina 1,5 m od razine poda. Prijemnik termostata COMPUTHERM Q3RF mora biti postavljen blizu kotla, na mjestu zaštićenom od vlage i topline. Prilikom odabira mjesta prijamnika, primijetite da širenje radio valova može biti ometano upotrebom velikih metalnih predmeta (npr. Kotlova, rezervoarskih spremnika itd.) metalne strukture mogu nepovoljno utjecati na njih.

Ako je moguće, kako biste osigurali radio komunikaciju bez problema, preporučljivo je ugraditi prijemnik uz  kotao i drugih velikih metalnih konstrukcija na udaljenosti od 1-2 m na visini od 1,5-2 m. Preporučujemo da provjerite pouzdanost radijske veze prije instaliranja prijemnika na odabranu lokaciju. Nemojte postavljati prijemnik ispod kućišta kotla ili u blizini vrućih cijevi ili pumpi, jer to može oštetiti dijelove uređaja i može ugroziti vezu bežične (radio frekvencije).

Također se preporučuje da primatelj možda hrani izmjenično napajanje (ako je moguće, a zatim još jedan faza) osim kotlova utičnice i protok energije iz peći ni na koji način dovesti do prijemne jedinice. Kako biste spriječili strujni udar, spojite prijemnik na kotao uz pomoć stručnjaka!

Kako povezati proizvod?
Aparat se mora instalirati od strane ovlaštene osobe. Uređaj koji treba upravljati mora biti spojen na 1-2 priključne točke na stražnjoj strani prijemnika. Detaljniji opis potražite u uputama za uporabu proizvoda.

Koji uređaji se mogu kontrolirati uz pomoć COMPUTHERM Q3RF sobnog termostata?
Termostat radio frekvencije COMPUTHERM Q3RF tipa koristi se za nadzor velike količine kotlova i klima uređaja u Mađarskoj. Jednostavno povezivanje s bilo kojim dvostrukim sobnim termostatom s priključnom točkom za plinski kotao ili klima uređaj, bez obzira na to ima li upravljački krug od 24 V ili 230 V. Također je prikladan za upravljanje električnim i elektroničkim uređajima koji se mogu uključiti i isključiti napajanje i resetiranje snage.

Trebate li napajanje od 230V za rad termostata?
Za daljinski upravljač termostata, potrebno je samo 2 alkalne baterije od 1,5 V (tip LR6, AA veličina).Međutim, prijemnik termostata radi s 230 V naponom.

Da li više bežičnih sobnih termostata u stanu ometaju jedni druge u radu?
Ne. Svaki od termostata i njegovih prijamnika (jedinica) imaju vlastiti sigurnosni kod koji jamči siguran i besprijekoran rad uređaja. Svaki prijemnik prima samo termostat s istim sigurnosnim kodom. Kao rezultat toga, praktički se bilo koji broj uređaja može koristiti u neposrednoj blizini, bez ikakvih problema s komunikacijom uređaja.

Može li se koristiti sobni termostat Q3RF za upravljanje klima uređajima?Da. Moguće je prebacivati između grijanja i hlađenja termostata. Termostat je uključen iznad postavljene temperature u načinu hlađenja prema odabranoj osjetljivosti pri promjeni i ispod njega isključuje klima uređaj.

Kako postaviti termostat u način hlađenja?
Skakač(''Jumper'') unutar termostata mora se pomaknuti s tvorničke zadane pozicije u položaj ''Cool''.

Zašto termostat ne uključuje grijanje?
Postoji nekoliko razloga za to. Najčešći problemi su :

• Korištenje neispravnih stavki (npr. Ispražnjenih ili ne-alkalnih baterija)

• Neispravna veza (što može uzrokovati kvar releja u uređaju ili oštetiti elektroniku kontroliranog uređaja)

• neizvjesna veza s radiofrekvencijom (vidi dolje)

• odašiljač i prijamnik su zaglavljeni i ponovno spojeni (koraci za premotavanje se nalaze u uputama za rad).

Što trebam učiniti ako je prijemnik uključen, ali ne prikazuje 230 V mrežni napon na izlazu?
Prijemnik jedinice ima izlazne terminale bez potencijala (bez izlaza), tako da u osnovi izlazi ne pokazuju napon od 230 V, spaja samo dvije žice koje su spojene ili prekidaju međusobnu vezu između njih. Ako želite da mrežni napon od 230 V bude izlazni na izlaz jedinice, spojite mrežni kabel na 1 ili 2 priključnu točku uređaja prema uputama za rad. Prije spajanja uvijek od-spojite odgovarajuće fazno ožičenje i provjerite je li ožičenje pravilno izvršeno od strane kvalificirane osobe.

Što uzrokuje ometanje povezivanja radio frekvencije?
Postoji nekoliko razloga za to. Najčešći uzroci:

• Korištenje neispravnih stavki (npr. Ispražnjenih ili ne-alkalnih baterija)

• Prevelike ili previše prepreka (npr. Nekoliko armiranobetonskih ploča, više debelih zidova itd.) Između odašiljača i prijemnika

• neispravno postavljanje termostatskog odašiljača ili prijemnika (vidi gore)

• koristiti drugu obližnju radio-frekventnu opremu (kao što su neke dječje gitare ili bežični slušalice)

• ostali vanjski poremećaji (npr. Na krovu ili u blizini velike antene)

Neki problemi (npr. Prekomjerna udaljenost ili previše prepreka između odašiljača i prijemnika) mogu se riješiti pomoću COMPUTHERM Q2RF signalnog pojačala.

Kako proizvod radi nakon nestanka struje?
Nakon što se napajanje vrati, izlaz prijamnika se u početku isključuje. Međutim, kako odašiljač ponavlja tekuću naredbu prekidača svakih 5 minuta, kontrolni sustav grijanja / hlađenja vratit će se na prethodno podešeni način nakon 5 minuta nakon nestanka struje.

Što trebam učiniti ako odašiljač ne komunicira s prijemnikom ili je neizvjestan?
Postoji nekoliko razloga zašto odašiljač ne može komunicirati s prijemnikom na neodređen način. Da biste riješili taj problem, preporučujemo da isprobate sljedeće prijedloge:

• Zamijenite bateriju termostatskog odašiljača. Budite sigurni da koristite samo nove   

alkalijske baterije. Druge, dugotrajne ili izdržljive (npr. Tradicionalne karbonske cinkove) baterije, uronjene baterije, uporaba punjivih baterija ne odgovara radu uređaja.

• Provjerite jesu li dvije jedinice ugođene. Ako dvije jedinice ne komuniciraju izravno jedna uz drugu, vjerojatno će ih trebati ponovo konfigurirati kako je opisano u uputama za rad.

• Postavite termostat odašiljač i prijemnik jedinicu bliže zajedno, ili raditi utičnicu  Computherm Q2RF pojačalo signala između dvije jedinice kao što je moguće u pola udaljenosti, ako smatra da su predaleko jedna od druge.

• Provjerite jesu li termostatski odašiljač i prijemnik ugrađeni kako je opisano. Ako nije, pomaknite ih prema opisu (vidi gore).

• Nemojte koristiti druge standardne radio-frekvencijske uređaje (kao što su neki dječji prijenosnici ili bežični slušalice).

Možete li istovremeno koordinirati termostat s više prijemnika?
Da. Računalni bežični termostati COMPUTHERM mogu kontrolirati više radio-frekvencijskih jedinica istodobno, kao što su Q1RX, Q3RF prijemnik, Q7RF prijemnik. Da biste uspostavili vezu, prijemne jedinice moraju biti smještene u načinu sinkronizacije i držite gumb LEARN unutar termostata Q3RF sve dok LED na prijemniku ne trepne.

Što da radim ako, po mom mišljenju, termometar termostata ne mjeri točno?
U unutrašnjosti  termostata je narančasti otpornik koji se može postaviti odvijačem. Ako se mjerač okreće u smjeru kazaljke na satu, prikazana temperatura se nakon kratkog vremena mijenja na višu temperaturu, ako se okrene u smjeru suprotnom od kazaljke na satu na nižu temperaturu

Kako koristiti sobni termostat COMPUTHERM Q7?
Sobni termostat COMPUTHERM Q7 posebno je dizajniran za upravljanje sustavima grijanja ili hlađenja. Također je prikladan za upravljanje električnim i elektroničkim uređajima koji se mogu uključiti i isključiti napajanje i resetiranje snage.

Kakvu vrstu baterije koristi termostat?
Uređaj napajaju  2 alkalne baterije od 1,5 V (tip LR6, veličina AA). Može se koristiti samo nove alkalijske baterije. Druge, dugotrajne ili izdržljive (npr. Tradicionalne karbonske cinkove) baterije, uronjene baterije, uporaba punjivih baterija nije prikladna za rad uređaja.

Koliki vijek trajanja baterije očekujete kada koristite Q7?
Očekivan vijek trajanja baterije za normalnu uporabu iznosi cca. 1,5-2 godine.

Koji uređaji  se mogu kontrolirati  putem COMPUTHERM Q7 termostata?
Sobni termostat tipa COMPUTHERM Q7 tipa je prikladan za upravljanje velikom većinom kotlova i klima uređaja u Hrvatskoj. Jednostavno povezivanje s bilo kojim dvostrukim sobnim termostatom s priključnom točkom za plinski kotao ili klima uređaj, bez obzira na to ima li upravljački krug od 24 V ili 230 V. Također je prikladan za upravljanje električnim i elektroničkim uređajima koji se mogu uključiti i isključiti s napajanja.

Trebate li napajanje od 230V za rad termostata?
Ne. Za rad termostata potrebne su dvije 1,5 V alkalne baterije (tip LR6, veličina AA).

Gdje postaviti termostat?
Termostat treba postaviti na zid prostorije za redovite ili dulje boravke tako da je usmjeren prema prirodnom kretanju zraka prostorije, ali ne smije pokriti strop ili ekstremnu toplinu (npr. Sunčevo zračenje, hladnjak, dimnjak, itd.). Njegova optimalna lokacija je visina 1,5 m od razine poda.

Kako povezati proizvod?
Aparat se mora instalirati od strane ovlaštene osobe. Uređaj koji treba upravljati mora biti spojen na 1-2 spojne točke na stražnjoj strani termostata. Detaljniji opis potražite u uputama za uporabu proizvoda.

Može se koristiti s Q7 klimatizacijskim sustavima?
Da. Moguće je prebacivati između grijanja i hlađenja termostata. Termostat je uključen iznad postavljene temperature u načinu hlađenja prema odabranoj osjetljivosti pri promjeni i ispod njega isključuje klima uređaj.

Kako promijeniti termostat u način hlađenja?
Iz gumba na prednjoj strani termostata kratko pritisnite SET. Ponovno pritisnite tipku SET i držite je pritiskom pritiskom na tipku COPY. Na zaslonu se pojavljuje HEAT ili COOL koji označava odabrani način rada. Sada možete koristiti tipke +/- za prebacivanje između načina rada.

Zašto termostat ne uključuje grijanje?
Postoji nekoliko razloga za to. Najčešći problemi:

• Korištenje neispravnih stavki (npr. Ispražnjenih ili ne-alkalnih baterija)

• Neispravna ožičenja (koja u nesretnom slučaju može oštetiti relej u uređaju ili uzrokovati oštećenje elektronike kontroliranog uređaja).

Što trebam učiniti ako se moj uređaj isključi, ali ne prikazuje 230 V napajanje na izlazu?)
Uređaj ima izlaznu terminale bez potencijalnih napona, tako da 230 V napon se ne pojavljuje na svojim izlazima, već samo prekida ili povezuje dvije spojene žice. Ako želite da mrežni napon od 230 V bude izlazni na izlaz jedinice, spojite mrežni kabel na 1 ili 2 priključnu točku uređaja prema uputama za rad. Prije spajanja uvijek od-spojite odgovarajuće fazno ožičenje i provjerite je li ožičenje pravilno izvedeno od strane kvalificirane osobe.

Što da radim ako, po mom mišljenju, termometar termostata ne mjeri točno?
Iz gumba na prednjoj strani termostata kratko pritisnite SET. Zatim kratko pritisnite tipku DAY i odmah pritisnite tipku HOLD. CAL će se pojaviti na zaslonu i tipka +/- može promijeniti prikazanu temperaturu u odnosu na izmjerenu vrijednost.

Što znače ikone LO ili HI koje se pojavljuju na zaslonu pri izmjerenoj temperaturi?
Znači da je temperatura mjerena uređajem izvan mjernog područja termometra: LO je prenizak, HI označava previsoku temperaturu. To može biti slučaj kada je uređaj u ekstremnim hladnim ili toplim uvjetima kada je toplinski senzor izložen tjelesnim ozljedama (npr. Pritisnut zbog kontakta između dviju nogu toplomjera ili ako se toplinski senzor prekine) ili kada se temperaturni senzor ne uspije iz drugih razloga.

Za što se može koristiti COMPUTHERM Q7RF sobni termostat?
Računalni sobni termostat COMPUTHERM Q7RF posebno je dizajniran za upravljanje sustavom grijanja ili hlađenja. Također je prikladan za upravljanje električnim i elektroničkim uređajima koji se mogu uključiti i isključiti napajanje i resetiranje snage.

Kakvu vrstu baterije koristi  termostat?
Uređaj napajaju 2 alkalne baterije od 1,5 V (tip LR6, veličina AA). Mogu se koristiti samo nove alkalijske baterije. Druge, dugotrajne ili izdržljive (npr. Tradicionalne karbonske cinkove) baterije, uronjene baterije, uporaba punjivih baterija nije prikladna za rad uređaja.

Koliki vijek trajanja baterije očekuje kada koristite Q7RF?
Očekivana trajnost baterije za normalnu uporabu iznosi cca. 1,5-2 godine.

Gdje se postavlja termostatski odašiljač i prijemnik?
Termostat - odašiljač uređaj bi trebao biti postavljen u prostoriji koja se koristi za stalno ili produženo vrijeme boravka u prostoriji u smjeru prirodnog kretanja zraka. Njegova optimalna lokacija je visina 1,5 m od razine poda. Uređaj je jednostavno pukla na uspravni, nakon čega se može postaviti na bilo vodoravnu površinu (tj. Stolovi, police, komoda na vrhu) i montira zahvaljujući rupama u leđima na zid.

Prijemnik termostata COMPUTHERM Q7RF mora biti postavljen blizu kotao na mjestu zaštićenom od vlage i topline. Prilikom odabira mjesta prijamnika, primijetite da širenje radio valova može biti uzrokovano upotrebom velikih metalnih predmeta (npr. Kotlova, rezervoarskih spremnika itd.) metalne strukture mogu nepovoljno utjecati na njih.

 Ako je moguće, kako biste osigurali radio komunikaciju bez problema, preporučljivo je ugraditi prijemnik iz kotao i drugih velikih metalnih konstrukcija na udaljenosti od 1-2 m na visini od 1,5-2 m. Preporučujemo da provjerite pouzdanost radijske veze prije instaliranja prijemnika na odabranu lokaciju. Nemojte postavljati prijemnik ispod kućišta kotla ili u blizini vrućih cijevi ili pumpi, jer to može oštetiti dijelove uređaja i može ugroziti vezu bežične (radio frekvencije).

Također se preporučuje da primatelj možda hrani izmjenično napajanje (ako je moguće, a zatim još jedan faza) osim kotlova utičnice i protok energije iz peći ni na koji način dovesti do prijemne jedinice. Kako biste spriječili strujni udar, spojite prijemnik na kotao uz pomoć stručnjaka!

Kako povezati proizvod?
Aparat se mora instalirati / naručiti od strane ovlaštene osobe. Uređaj kojim treba upravljati mora biti spojen na 1-2 priključne točke na stražnjoj strani prijemnika. Detaljniji opis potražite u uputama za uporabu proizvoda.

Koji se uređaji mogu kontrolirati putem COMPUTHERM Q7RF sobnog termostata?
Termostat radio-frekvencijskog spektra COMPUTHERM Q7RF dizajniran je tako da kontrolira veliku većinu kotlova i klimatizacijskih uređaja u Hrvatskoj. Jednostavno povezivanje s bilo kojim dvostrukim sobnim termostatom s priključnom točkom za plinski kotao ili klima uređaj, bez obzira na to ima li upravljački krug od 24 V ili 230 V. Također je prikladan za upravljanje električnim i elektroničkim uređajima koji se mogu uključiti i isključiti napajanje i resetiranje snage.

Trebate li napajanje od 230V za rad termostata?
Za daljinski upravljač termostata, potrebno je samo 2 alkalne baterije od 1,5 V (tip LR6, AA veličina).
Međutim, prijemnik termostata radi s 230 V naponom.

Da li više bežičnih sobnih termostata u stanu ometaju jedni druge u radu?Ne. Svaki od termostata i njegovih prijamnika (jedinica) imaju vlastiti sigurnosni kod koji jamči siguran i besprijekoran rad uređaja. Svaki prijemnik prima samo termostat s istim sigurnosnim kodom. Kao rezultat toga, praktički se bilo koji broj uređaja može koristiti u neposrednoj blizini, bez ikakvih problema s komunikacijom uređaja.

Može li se Q7RF sobni termostat koristi za kontrolu klima uređaja?
Da. Moguće je prebacivati između grijanja i hlađenja termostata. Termostat je uključen iznad postavljene temperature u načinu hlađenja prema odabranoj osjetljivosti pri promjeni i ispod njega isključuje klima uređaj.

Kako postaviti termostat u način hlađenja?
Preko gumba na prednjoj strani termostata kratko pritisnite SET. Ponovno pritisnite tipku SET i držite je pritisnutom i pritisnite tipku COPY. Na zaslonu se pojavljuje HEAT ili COOL koji označava odabrani način rada. Sada možete koristiti tipke +/- za prebacivanje između načina rada.

Zašto termostat ne uključuje grijanje?
Postoji nekoliko razloga za to. Najčešći problemi:
• Korištenje neispravnih stavki (npr. Ispražnjenih ili ne-alkalnih baterija)
• Neispravna veza (što može uzrokovati kvar releja u uređaju ili oštetiti elektroniku kontroliranog uređaja)
• neizvjesna veza s radiofrekvencijom (vidi dolje)
• odašiljač i prijamnik su zaglavljeni i ponovno spojeni (koraci za premotavanje se nalaze u uputama za rad).

Što trebam učiniti ako je prijemnik uključen, ali izlaz ne prikazuje 230 V napajanje?
Prijemnik jedinice ima izlazne terminale bez potencijala (bez izlaza), tako da u osnovi izlazi ne pokazuju napon od 230 V, spaja samo dvije žice koje su spojene ili prekidaju međusobnu vezu između njih. Ako želite da mrežni napon od 230 V bude izlazni na izlaz jedinice, spojite mrežni kabel na 1 ili 2 priključnu točku uređaja prema uputama za rad.
Prije spajanja uvijek od-spojite odgovarajuće fazno ožičenje i provjerite je li ožičenje pravilno izvršeno od strane kvalificirane osobe.

Što uzrokuje nesigurno povezivanje preko radio frekvencije?
Postoji nekoliko razloga za to. Najčešći uzroci:
• Korištenje neispravnih stavki (npr. Ispražnjenih ili ne-alkalnih baterija)
• Prevelike ili previše prepreka (npr. Nekoliko armiranobetonskih ploča, više debelih zidova itd.) Između odašiljača i prijemnika
• neispravno postavljanje termostatskog odašiljača ili prijemnika (vidi gore)
• koristiti drugu obližnju radio-frekventnu opremu (kao što su neke bebe gitare ili bežični slušalice)
• ostali vanjski poremećaji (npr. Na krovu ili u blizini velike antene)

Neki problemi (npr. Prekomjerna udaljenost ili previše prepreka između odašiljača i prijemnika) mogu se riješiti pomoću COMPUTHERM Q2RF signalnog pojačala.

Kako proizvod radi nakon nestanka struje?
Nakon što se napajanje vrati, izlaz prijamnika se u početku isključuje. Međutim, kako odašiljač ponavlja tekuću naredbu prekidača svakih 5 minuta, kontrolni sustav grijanja / hlađenja vratit će se na prethodno podešeni način nakon 5 minuta nakon nestanka struje.

Što trebam učiniti ako odašiljač ne komunicira s prijemnikom ili je neizvjestan?
Postoji nekoliko razloga zašto odašiljač ne može komunicirati s prijemnikom na određen način. Da biste riješili taj problem, preporučujemo da isprobate sljedeće prijedloge:
• Zamijenite bateriju termostatskog odašiljača. Budite sigurni da koristite samo nove alkalijske baterije. Druge, dugotrajne ili izdržljive (npr. Tradicionalne karbonske cinkove) baterije, uronjene baterije, uporaba punjivih baterija ne odgovara radu uređaja.
• Provjerite jesu li dvije jedinice ugođene. Ako dvije jedinice ne komuniciraju izravno jedna uz drugu, vjerojatno će ih trebati ponovo konfigurirati kako je opisano u uputama za rad.
• Postavite termostat - odašiljač i prijemnu jedinicu bliže zajedno, ili ugraditi pojačalo signala između dvije jedinice kao što je moguće u pola udaljenosti, ako smatra da su predaleko jedna od druge.
• Provjerite jesu li termostatski odašiljač i prijemnik ugrađeni kako je opisano. Ako nije, pomaknite ih prema opisu (vidi gore).
• Nemojte koristiti druge standardne radio-frekvencijske uređaje (kao što su neki dječji prijenosnici ili bežični slušalice).

Možete li istovremeno koordinirati termostat s više prijemnika?
Da. Računalni bežični termostati COMPUTHERM mogu kontrolirati više radio-frekvencijskih jedinica istodobno, kao što su Q1RX, Q3RF prijemnik, Q7RF prijemnik. Da biste uspostavili vezu, prijemne jedinice moraju biti smještene u načinu sinkronizacije, a zatim držite tipke SET i DAY na prednjoj strani Q7RF termostata sve dok LED na prijemniku ne trepne.

Što da radim ako, po mom mišljenju, termometar termostata ne mjeri točno?
Preko gumba na prednjoj strani termostata kratko pritisnite SET. Zatim kratko pritisnite tipku DAY i odmah pritisnite tipku HOLD. CAL se pojavljuje na zaslonu i tipka +/- može promijeniti prikazanu temperaturu u odnosu na izmjerenu vrijednost.

Što znače ikone ''LO'' ili ''HI'' koje se pojavljuju na zaslonu pri izmjerenoj temperaturi?
Znači da je temperatura mjerena uređajem izvan mjernog područja termometra: LO je prenizak, HI označava previsoku temperaturu. To se može dogoditi kada je uređaj u ekstremnim hladnim ili toplim uvjetima kada je termo-element fizički oštećen (npr. Pritisnut između dviju stopa toplomjera ili ako se senzor temperature prekine) ili kada je senzor temperature propustio iz drugih razloga.

Za što se može koristiti COMPUTHERM Q8RF sobni termostat?
Bežični sobni termostat COMPUTHERM Q8RF multizone je posebno dizajniran za sustave grijanja i hlađenja. Također je prikladan za upravljanje električnim i elektroničkim uređajima koji se mogu uključiti i isključiti napajanje i resetiranje snage.
Kakvu vrstu baterije koristi  termostat?
Termostati rade s 2 alkalne baterije od 1,5 V (tip LR6, AA veličina). Za uređaje se mogu koristiti samo nove alkalijske baterije. Druge, dugotrajne ili izdržljive (npr. Tradicionalne karbonske cinkove) baterije, uronjene baterije, uporaba punjivih baterija nije prikladna za rad uređaja.

Koliki vijek trajanja baterije očekuje kada koristite Q8RF?
Očekivana trajnost baterije za normalnu uporabu iznosi cca. 1,5-2 godine.

Gdje se postavlja termostat a gdje njegova prijemna jedinica?
Odašiljač jedinice termostat bi trebao biti smješten u prostoriji koja se koristi za stalno ili produženo vrijeme boravka u prostoriji u smjeru prirodnog kretanja zraka. Njegova optimalna lokacija je visina 1,5 m od razine poda. Jedinice preko jednostavnim klikom zemljišta na nogama, nakon čega se može postaviti u bilo vodoravnu površinu (tj. Stolovi, police, komoda vrh), a zahvaljujući rupama u leđima može se montirati na zid. Prijemnik termostata COMPUTHERM Q8RF mora biti postavljen blizu kotla, zaštićen od vlage i topline. Prilikom odabira mjesta prijamnika, primijetite da širenje radio valova može biti uzrokovano upotrebom velikih metalnih predmeta (npr. Kotlova, rezervoarskih spremnika itd.) metalne strukture mogu nepovoljno utjecati na njih. Ako je moguće, kako biste osigurali radio komunikaciju bez problema, preporučljivo je ugraditi prijemnik iz kotao i drugih velikih metalnih konstrukcija na udaljenosti od 1-2 m na visini od 1,5-2 m. Preporučujemo da provjerite pouzdanost radijske veze prije instaliranja prijemnika na odabranu lokaciju. Nemojte postavljati prijemnik ispod kućišta kotla ili u blizini vrućih cijevi ili pumpi, jer to može oštetiti dijelove uređaja i može ugroziti vezu bežične (radio frekvencije).

Kako povezati proizvod?
Aparat se mora instalirati / naručiti od strane ovlaštene osobe. Uređaj kojim treba upravljati mora biti spojen na priključne točke NO-COM na stražnjoj strani prijemnika. Detaljniji opis potražite u uputama za uporabu proizvoda.

Koji se uređaji mogu kontrolirati putem COMPUTHERM Q8RF?
Termostat COMPUTHERM Q8RF višenamjenskog radio-frekvencijskog prostora osmišljen je tako da kontrolira veliku većinu kotlova i klima uređaja u Hrvatskoj. Jednostavno povezivanje s bilo kojim dvostrukim sobnim termostatom s priključnom točkom za plinski kotao ili klima uređaj, bez obzira na to ima li upravljački krug od 24 V ili 230 V. Također je prikladan za upravljanje električnim i elektroničkim uređajima koji se mogu uključiti i isključiti napajanje i resetiranje snage.

Trebate li napajanje od 230V za rad termostata?
Za termostat je potrebno samo 2 alkalne baterije od 1,5 V (tip LR6, AA).Međutim, prijemnik termostata radi s 230 V naponom.

Da li više bežičnih sobnih termostata u stanu ne ometaju jedni druge?
Ne. Svaki od termostata i njegovih prijamnika (jedinica) imaju vlastiti sigurnosni kod koji jamči siguran i besprijekoran rad uređaja. Svaki prijemnik prima samo termostat s istim sigurnosnim kodom. Kao rezultat toga, praktički se bilo koji broj uređaja može koristiti u neposrednoj blizini, bez ikakvih problema s komunikacijom uređaja.

Može li se Q8RF koristiti za upravljanje klima uređajima?
Da. Moguće je prebacivati između grijanja i hlađenja termostata. Termostat je uključen iznad postavljene temperature u načinu hlađenja prema odabranoj osjetljivosti pri promjeni i ispod njega isključuje klima uređaj.

Kako postaviti termostat u način hlađenja?
Preko gumba na prednjoj strani termostata kratko pritisnite SET. Ponovno pritisnite tipku SET i držite je pritisnutom i pritisnite na tipku COPY. Na zaslonu se pojavljuje HEAT ili COOL koji označava odabrani način rada. Sada možete koristiti tipke +/- za prebacivanje između načina rada.

Zašto termostat ne uključuje grijanje?
Postoji nekoliko razloga za to. Najčešći problemi:
Korištenje neispravnih stavki (npr. Ispražnjenih ili ne-alkalnih baterija)
• Neispravna veza (što može uzrokovati kvar releja u uređaju ili oštetiti elektroniku kontroliranog uređaja)
• neizvjesna veza s radiofrekvencijom (vidi dolje)

Što trebam učiniti ako je prijemnik uključen, ali izlaz NO-COM ne pokazuje 230 V napajanje?
Izlazni signali NO-COM prijemne  jedinice su potencijali (bez napona) i stoga u načelu ne prikazuju napon od 230 V, spaja samo dvije žice koje su spojene ili prekidaju vezu između njih.
Ako želite priključiti napajanje od 230 V na ovim izlazima prilikom priključenja napajanja mrežni kabel mora biti priključen na NO ili COM priključnu jedinicu uređaja kao što je opisano u uputama za rad.
Prije spajanja uvijek od-spojite odgovarajuće fazno ožičenje i provjerite je li ožičenje popunjeno od strane kvalificirane osobe. Na izlaznim zonama prijemnika (L1-N1, L2-N2, L3-N3 ili L4-N4) prikazuje se 230 V opskrbni napon kada je uključena zona.

Što uzrokuje nesigurno povezivanje radio frekvencije?
Postoji nekoliko razloga za to. Najčešći uzroci:
• Korištenje neispravnih stavki (npr. Ispražnjenih ili ne-alkalnih baterija)
• Prevelike ili previše prepreka (npr. Nekoliko armiranobetonskih ploča, više debelih zidova itd.) Između odašiljača i prijemnika
• neispravno postavljanje termostatskog odašiljača ili prijemnika (vidi gore)
• koristiti drugu obližnju radio-frekventnu opremu (kao što su neke bebe gitare ili bežični slušalice)
• ostali vanjski poremećaji (npr. Na krovu ili u blizini velike antene)

Neki problemi (npr. Prekomjerna udaljenost ili previše prepreka između odašiljača i prijemnika) mogu se riješiti pomoću COMPUTHERM Q2RF signalnog pojačala.

Kako proizvod radi nakon nestanka struje?
Nakon što se napajanje vrati, izlaz prijamnika se u početku isključuje. Međutim, kako odašiljač ponavlja tekuću naredbu prekidača svakih 5 minuta, kontrolni sustav grijanja / hlađenja vratit će se na prethodno podešeni način nakon 5 minuta nakon nestanka struje.

Što trebam učiniti ako odašiljač ne komunicira s prijemnikom ili je neizvjestan?
Postoji nekoliko razloga zašto odašiljač ne može komunicirati s prijemnikom na neodređen način. Da biste riješili taj problem, preporučujemo da isprobate sljedeće prijedloge:
• Zamijenite bateriju termostatskog odašiljača. Budite sigurni da koristite samo nove alkalijske baterije. Druge, dugotrajne ili izdržljive (npr. Tradicionalne karbonske cinkove) baterije, uronjene baterije, uporaba punjivih baterija ne odgovara radu uređaja.
• Provjerite jesu li dvije jedinice ugođene. Ako dvije jedinice ne komuniciraju izravno jedna uz drugu, vjerojatno će ih trebati ponovo konfigurirati kako je opisano u uputama za rad.
• Postavite termostat odašiljač i prijemnik jedinicu bliže zajedno, ili pojačalo signala između dvije jedinice kao što je moguće u pola udaljenosti, ako smatra da su predaleko jedna od druge.
• Provjerite jesu li termostatski odašiljač i prijemnik ugrađeni kako je opisano. Ako nije, pomaknite ih prema opisu (vidi gore).Zanemarujući druge radio-farmaceutike u blizini (kao što su neke bebe odjeće ili bežični slušalice).

Možete li istovremeno koordinirati termostat s više prijemnika?
Da. Računalni bežični termostati COMPUTHERM mogu istodobno kontrolirati više radio-frekvencijskih jedinica, kao što su Q1RX utikač, Q3RF prijemnik, Q7RF prijemnik, Q8RF prijemnik.
Da biste uspostavili vezu, prijemne jedinice moraju biti postavljene u načinu sinkronizacije, a zatim pritisnite tipke SET i DAY na prednjoj strani Q8RF termostata sve dok termostat ne pokazuje U: 1 ili U: 2, U: 3, U: 4 , Zatim pomoću gumba +/- odaberite količinu zona koju želite kontrolirati s termostatom, a zatim pritisnite i zadržite tipku COPY dok LED ne treperi na prijemniku.
Ako želite kontrolirati ne-Q8RF prijamnik s termostatom Q8RF (TX), ali s drugim računalnim računalom COMPUTHERM, odabir zone U: 1 potreban je za poravnavanje.

Što da radim ako, po mom mišljenju, termometar termostata ne mjeri točno?
Preko gumba na prednjoj strani termostata kratko pritisnite SET. Zatim kratko pritisnite tipku DAY i odmah pritisnite tipku HOLD. CAL će se pojaviti na zaslonu i tipka +/- može promijeniti prikazanu temperaturu u odnosu na izmjerenu vrijednost.

Što znače ikone''LO'' ili ''HI'' koje se pojavljuju na zaslonu pri izmjerenoj temperaturi?
Znači da je temperatura mjerena uređajem izvan mjernog područja termometra: LO je prenizak, HI označava previsoku temperaturu. To se može dogoditi kada je uređaj u ekstremnim hladnim ili toplim uvjetima kada je toplinski senzor izložen tjelesnim ozljedama

B serije

Kako radi COMPUTHERM B300 Wi-Fi termostat?
Bežični sobni termostat COMPUTHERM B300 posebno je dizajniran za sustave grijanja ili hlađenja. Termostat povezuje vaš smartphone, laptop ili računalo s uređajem koji želite daljinski upravljati. Pomoću B300 možete postaviti kućnu temperaturu od sat vremena do sat vremena i moći ćete ga postaviti i kontrolirati preko interneta. Žičani toplinski senzor  prenosi izmjerene podatke na spojeni B300. Uključivanje / isključivanje kontroliranog uređaja omogućuje održavanje stalne, ugodne temperature, a izbjegavajući nepotrebne gubitke energije. Osim toga, termostat se također može koristiti za upravljanje električnim i elektroničkim uređajima koji se mogu uključiti i isključiti napajanjem i povratkom energije.

Da li B300 smanjuje ukupni iznos vašeg računa?
Pomoću B300 možete postaviti željenu temperaturu tijekom dana i noći. Tako ćete uvijek imati potrebnu temperaturu u vašem domu. Pruža udobnost bez nepotrebne energije. Uvijek koristite onoliko energije koliko vam je potrebno kako biste uštedjeli do 30% troškova grijanja.

Koje vrste uređaja možete kontrolirati pomoću B300?
Sobni termostat tipa COMPUTHERM B300 dizajniran je za nadzor nad glavnom većinom kotlova i klima uređaja u Hrvatskoj. Jednostavno povezivanje s bilo kojim dvostrukim sobnim termostatom s priključnom točkom za plinski kotao ili klima uređaj, bez obzira na to ima li upravljački krug od 24 V ili 230 V. Osim toga, termostat se također može koristiti za upravljanje električnim i elektroničkim uređajima koji se mogu uključiti i isključiti napajanjem i povratkom energije.

Može se koristiti s B300 klima uređajima?
B300 se može koristiti za upravljanje grijanjem, ali i za upravljanje klimatizacijom. Možete se prebacivati između različitih načina na izborniku za podešavanje termostata.

Koristi li se B300 samo za kontrolu grijanja?
Ne, aparat može upravljati sustavom za hlađenje i navodnjavanje i garažnim vratima, ili u osnovi bilo kojem uređaju koji se može koristiti samo u funkciji prekidača za uključivanje / isključivanje. Možete se prebacivati između različitih načina na izborniku za podešavanje termostata.

Koja vrsta baterije/napajanja je potrebna za rad B300?
Za upravljanje termostatom potrebno je napajanje od 230 V.

Gdje mogu kupiti Computherm B300?
Obratite se svom distributeru za ovaj proizvod. Popis naših partnera za preprodaju možete pronaći na adresi http://quantrax.hu/viszontelado-partnereink/

Gdje pronaći upute za uporabu?
Možete pristupiti instalaciji i korisničkom priručniku za B300 na stranici http://www.podnogrijanje.com/sobni_termostati_za_grijanje/computherm_b300_wifi_termostat_sa_zicnim_osjetnikom_temperature

Gdje preuzeti B300 mobilnu aplikaciju?
Ako upotrebljavate operativni sustav Android, možete preuzeti aplikaciju iz Trgovine Google Play. Ako upotrebljavate iOS, možete preuzeti aplikaciju iz iTunes trgovine. Naziv aplikacije: COMPUTHERM B Series.

Koliko se B300 uređaja može kontrolirati iz profila?
Bilo koji broj uređaja. Svi B300 termostati koje priključujete mogu se dodati u Vaš profil i mogu se kontrolirati iz Vašeg profila.

Dali više termostata tipa B300 u istom stanu ometaju rad jedan drugom?Ne. Svaki termostat posjeduje vlastiti kôd koji jamči siguran i besprijekoran rad uređaja. Kao rezultat toga, praktički se bilo koji broj uređaja može koristiti u neposrednoj blizini, bez ikakvih problema s komunikacijom uređaja.

Trebate li zaista koristiti Wi-Fi vezu s pristupom Internetu za korištenje B300?
Da biste postavili i konfigurirali uređaj, potrebna vam je Wi-Fi veza s pristupom Internetu, ali vaš uređaj i dalje će raditi s Internetom i Wi-Fi vezom prema vašim željama. Međutim, Wi-Fi veza s Internetom preporučuje se za praktičnu upotrebu uređaja.

Kako ćete znati povezati uređaj?
Detaljne informacije potražite u uputama za uporabu na stranici -http://www.podnogrijanje.com/sobni_termostati_za_grijanje/computherm_b300_wifi_termostat_sa_zicnim_osjetnikom_temperature
ili pogledajte video instalaciju i korištenje ovog proizvoda:
https://www.youtube. com / watch? v = pWVDU8jUkCM.

Kako možete ponovno pokrenuti B300?
Pritisnite i držite crnu tipku na uređaju 3-5 sekundi. Plava LED lampica počinje brzo treptati, što znači da je uređaj uspješno pokrenut i "podešen" kada uređaj čeka ponovno konfiguriranje.

Gdje se nalazi senzor toplinskog termostata i njegova središnja jedinica?
Senzor temperature termostata bi trebao biti smješten u prostoriji koja se koristi za stalno ili  za vrijeme produženog boravka  u prostoriji, u smjeru prirodnog kretanja zraka. Njegova optimalna lokacija je visina 1,5 m od razine poda.

Centralna jedinica COMPUTHERM B300 termostata trebala bi biti instalirana u blizini kotla, zaštićena od vlage i topline. Prilikom odabira mjesta središnje jedinice, imajte na umu da se širenje radijskih valova može uzrokovati uporabom glomaznih metalnih predmeta (npr. Kotlova, rezervoarskih spremnika itd.) metalne konstrukcije mogu nepovoljno utjecati na njih. Ako je moguće osigurati Wi-Fi vezu bez smetnji, instalirajte centralnu jedinicu od kotla i drugih velikih metalnih konstrukcija na visini od 1,5-2 m najmanje 1-2 m.
Preporučujemo da provjerite pouzdanost Wi-Fi mreže prije instaliranja središnje jedinice na odabranu lokaciju. Nemojte postavljati središnju jedinicu ispod kućišta kotla ili u neposrednoj blizini vruće cijevi ili pumpi jer to može oštetiti dijelove uređaja i ugroziti stabilnu Wi-Fi vezu.
Nadalje, preporuča se da se središnja jedinica isporučuje iz mrežnog priključka, osim kotla (ako je moguće, iz druge faze), te da mrežna napajanja ne bi trebala biti postavljena uz kotao na središnju jedinicu. Kako biste spriječili strujni udar, spojite središnju jedinicu na bojler uz pomoć kvalificiranog stručnjaka!

Možete li spojiti više toplinskih senzora istovremeno s uređajem?
Da, možete spojiti više ožičenih senzora temperature na jedan uređaj istodobno kao što je opisano u ovom priručniku, ali možete grijati samo jedan od senzora toplinske energije, a drugi senzori toplinske energije mogu se koristiti samo u informativne svrhe.

Što učiniti ako je stroj uključen, ali ne izlazi na 230 V na izlazu?
Uređaj ima izlaznu terminale bez potencijalnih napona, tako da 230 V napon se ne pojavljuje na svojim izlazima, već samo prekida ili povezuje dvije spojene žice. Ako želite da napajanje od 230 V bude izlazno na izlazu jedinice, morate spojiti mrežni kabel na priključke NO ili COM u skladu s uputama za rad. Prije spajanja uvijek od-spojite odgovarajuće fazno ožičenje i provjerite je li ožičenje popunjeno od strane kvalificirane osobe.

Što učiniti ako je vaš Wi-Fi usmjerivač slab i B300 je izvan raspona usmjerivača?
Ako to možete učiniti, postavite usmjerivač bliže B300. Još jedna mogućnost je postaviti Wi-Fi pojačalo signala između usmjerivača i B300, što povećava raspon usmjerivača.

Što učiniti ako imate problem s Wi-Fi vezom?
U slučaju da proizvod ne može biti kontroliran putem Interneta, jer korisničko sučelje, „Connecting” prikazuje, a uređaj ne reagira na promjene, veza između proizvoda i web sučelje je slomljena. Postoji nekoliko razloga za to. Najvjerojatniji problem je zbog Wi-Fi usmjerivača koji koristite. Usmjerivač treba povremeno ponovno pokretanje moć uklanjanja, zatim ponovnog uključivanja. U većini slučajeva takav se problem može ukloniti. Ako nakon nekoliko minuta, proizvod je još uvijek nije dostupna u korisničkom sučelju, preporuča se za ponovno povezivanje s Wi-Fi mrežu 4.5. kao što je opisano u poglavlju. Ako je veza uspješna, ali je proizvod još nije dostupan, preporuča se resetirati ruter tvornice, moguće je da zbog postavke uređaja ne mogu spojiti na internet. Sve dok je termostat nije dostupan preko Interneta, od vas će imati mogućnost da ručno tipku na bočnoj strani uređaja pomoću uključivanje / isključivanje kako je opisano u poglavlju 7. e) gore.

Kako proizvod radi nakon nestanka struje?
Uređaj nastavlja raditi nakon prekida napajanja kad se napajanje vrati (u programiranom načinu rada, prema postavljenom programu).

Kako resetirati uređaj (resetiranje)?
Pritisnite i držite gumb na stranici proizvoda na 3 sekunde. Zatim otpustite gumb za 1 sekundu, a zatim pritisnite i držite ponovno 3 sekunde. Nakon toga možete otpustiti gumb i ponovno postaviti proizvod.

Kako radi COMPUTHERM B300RF Wi-Fi termostat?

Sobni termostat COMPUTHERM B300RF posebno je dizajniran za sustave grijanja ili hlađenja. Termostat povezuje vaš smartphone, laptop ili računalo s uređajem koji želite daljinski upravljati. Pomoću B300 možete postaviti kućnu temperaturu od sat vremena do sat vremena i moći ćete ga postaviti i kontrolirati preko Interneta. Žičani toplinski senzor prenosi izmjerene vrijednosti na spojeni B300. Uključivanje / isključivanje kontroliranog uređaja omogućuje održavanje stalne, ugodne temperature, a izbjegavajući nepotrebne gubitke energije. Osim toga, termostat se također može koristiti za upravljanje električnim i elektroničkim uređajima koji se mogu uključiti i isključiti napajanje i ponovno aktiviranje.

Dali B300RF smanjuje ukupni iznos vašeg računa?
Pomoću B300RF možete namjestiti željenu temperaturu danju i noću. To će uvijek imati potrebnu temperaturu u vašem domu. Pruža udobnost bez nepotrebne energije. Uvijek koristite onoliko energije koliko vam je potrebno kako biste uštedjeli do 30% troškova grijanja.

Koje vrste uređaja možete kontrolirati pomoću B300RF termostata?
Sobni termostat tipskog sklopa COMPUTHERM B300RF prikladan je za upravljanje velikom većinom kotlova i klima uređaja u Hrvatskoj. Jednostavno povezivanje s bilo kojim dvostrukim sobnim termostatom s priključnom točkom za plinski kotao ili klima uređaj, bez obzira na to ima li upravljački krug od 24 V ili 230 V. Osim toga, termostat se također može koristiti za upravljanje električnim i elektroničkim uređajima koji se mogu uključiti i isključiti napajanjem i povratkom energije.

Može li se B300 koristiti za upravljanje klima uređajima?
B300RF se može koristiti za upravljanje grijanjem, ali se može koristiti i za upravljanje klimatizacijom. Možete se prebacivati između različitih načina na izborniku za podešavanje termostata.

Koristi li se B300RF samo za kontrolu grijanja?
Ne, aparat može upravljati sustavom za hlađenje i navodnjavanje i garažnim vratima, ili u osnovi bilo kojem uređaju koji se može koristiti samo u funkciji prekidača za uključivanje / isključivanje. Možete se prebacivati između različitih načina na izborniku za podešavanje termostata.

Kakva vrsta baterije / napajanja je potrebna za rad B300RF?
2 AA alkalne baterije (LR6) za upravljanje senzorom topline, glavna jedinica radi s 230 V AC izvorom napajanja. Za senzor temperature mogu se koristiti samo nove alkalne baterije. Druge, dugotrajne ili izdržljive (npr. Tradicionalne karbonske cinkove) baterije, uronjene baterije, uporaba punjivih baterija nije prikladna za rad uređaja.

Gdje ga možete kupiti?
Obratite se svom prodavaču partnera za ovaj proizvod. Popis naših partnera za preprodaju možete pronaći na adresi
http://quantrax.hu/viszontelado-partnereink/

Gdje pronaći upute za uporabu?
Možete pristupiti uputama za instalaciju i uporabu B300RF na http://www.podnogrijanje.com/sobni_termostati_za_grijanje/computherm_b300_rf_wifi_termostat_sa_bezicnim_osjetnikom_temperature

Gdje preuzeti B300RF mobilnu aplikaciju?
Ako upotrebljavate operativni sustav Android, možete preuzeti aplikaciju iz Trgovine Google Play. Ako upotrebljavate iOS, možete preuzeti aplikaciju iz iTunes trgovine. Naziv aplikacije: COMPUTHERM B Series.

Koliko se B300RF termostata može kontrolirati iz profila?
Bilo koji broj uređaja. Svi B300RF termostati koje priključite mogu se dodati u Vaš profil i mogu se kontrolirati iz Vašeg profila.

Dali više B300 termostata u stanu ne ometaju jedni druge?
Ne. Svaki termostat posjeduje vlastiti kôd koji jamči siguran i besprijekoran rad uređaja. Kao rezultat toga, praktički se bilo koji broj uređaja može koristiti u neposrednoj blizini, bez ikakvih problema s komunikacijom uređaja.

Koliki vijek trajanja baterije očekuje kada koristite B300RF?
To ovisi o vrsti baterija i udaljenosti između senzora temperature i središnje jedinice, ali u prosjeku 18 do 24 mjeseca.

Dali Vam je potrebna Wi-Fi veza s pristupom Internetu za korištenje B300RF?
Da biste postavili i konfigurirali uređaj, potrebna vam je Wi-Fi veza s pristupom Internetu, ali vaš uređaj i dalje će raditi s Internetom i Wi-Fi vezom prema vašim željama. Međutim, Wi-Fi veza s Internetom preporučuje se za praktičnu upotrebu uređaja.

Kako ćete znati povezati uređaj?
Detaljne informacije potražite u uputama za uporabu
http://www.podnogrijanje.com/sobni_termostati_za_grijanje/computherm_b300_rf_wifi_termostat_sa_bezicnim_osjetnikom_temperature
ili pogledajte videoinstalaciju i korištenje uređaja
https://www.youtube. com / watch? v = pWVDU8jUkCM.

Kako možete ponovno pokrenuti B300RF?
Pritisnite i držite crnu tipku na uređaju 3-5 sekundi. Plava LED lampica počinje brzo treptati, što znači da je uređaj uspješno pokrenut  i u "modu uparivanja" kada uređaj čeka ponovno konfiguriranje.

Gdje se nalazi senzor toplinskog termostata i njegova središnja jedinica?
Senzor temperature termostat bi trebao biti smješten u prostoriji koja se koristi za stalno ili produženo boravka biti u prostoriji u smjeru prirodnog kretanja zraka, ali nacrti ili ekstremnih vrućina (npr. Sunčevo svjetlo, hladnjak, dimnjak, itd) ne može biti postignut. Njegova optimalna lokacija je visina 1,5 m od razine poda.

Centralna jedinica COMPUTHERM B300RF termostata trebala bi biti instalirana blizu kotla, na mjestu zaštićenom od vlage i topline. Prilikom odabira mjesta središnje jedinice, imajte na umu da se širenje radijskih valova može uzrokovati uporabom glomaznih metalnih predmeta (npr. Kotlova, rezervoarskih spremnika itd.) metalne konstrukcije mogu nepovoljno utjecati na njih.
Ako je moguće, preporuča se osigurati nesmetani radio vezu sa centralnom jedinicom barem 1-2 m, 1,5-2 m visoki, instalirati bojler i druge glomazne metal s. Preporučujemo da provjerite pouzdanost Wi-Fi mreže prije instaliranja središnje jedinice na odabranu lokaciju.
Nemojte postavljati središnju jedinicu ispod kućišta kotla ili u neposrednoj blizini vruće cijevi ili pumpi jer to može oštetiti dijelove uređaja i ugroziti stabilnu Wi-Fi vezu.
Nadalje, preporuča se da se središnja jedinica isporučuje iz mrežnog priključka, osim kotao (ako je moguće, iz druge faze), te da mrežna napajanja ne bi trebala biti poslana iz kotao na središnju jedinicu. Kako biste spriječili strujni udar, spojite središnju jedinicu na bojler uz pomoć stručnjaka!

Možete li spojiti više termičkih senzora istovremeno s uređajem?
Da, možete spojiti više žičnih i bežičnih senzora topline na jedan uređaj istodobno kao što je opisano u ovom priručniku, ali možete grijati samo jedan od senzora toplinske energije, a drugi senzori toplinske energije mogu se koristiti samo u informativne svrhe.

Što učiniti ako je uređaj uključen, ali ne izlazi na 230 V na izlazu?
Uređaj ima izlaznu terminale bez potencijalnih napona, tako da 230 V napon se ne pojavljuje na svojim izlazima, već samo prekida ili povezuje dvije spojene žice. Ako želite da napajanje od 230 V bude izlazno na izlazu jedinice, morate spojiti mrežni kabel na priključke NO ili COM u skladu s uputama za rad. Prije spajanja uvijek od-spojite odgovarajuće fazno ožičenje i provjerite je li ožičenje popunjeno od strane kvalificirane osobe.

Što trebate učiniti ako je vaš Wi-Fi usmjerivač slab, pa je B300RF izvan raspona usmjerivača?
Ako to možete učiniti, postavite usmjerivač bliže B300RF. Druga mogućnost je postaviti Wi-Fi pojačalo signala između usmjerivača i B300RF, što povećava raspon usmjerivača.

Što učiniti ako imate problema s Wi-Fi vezom?
U slučaju da se proizvod ne može biti kontroliran putem Interneta, jer je korisničko sučelje, „Connecting” prikazuje se, a uređaj ne reagira na promjene, veza između proizvoda i web sučelje je slomljena. Postoji nekoliko razloga za to. Najvjerojatniji problem je zbog Wi-Fi usmjerivača koji koristite. Usmjerivač treba povremeno ponovno pokretanje moć uklanjanja, zatim ponovnog uključivanja. U većini slučajeva takav se problem može ukloniti.
Ako nakon nekoliko minuta, proizvod je još uvijek nije dostupna u korisničkom sučelju, preporuča se za ponovno povezivanje s Wi-Fi mrežu 4.5. kao što je opisano u poglavlju.
Ako je veza uspješna, ali je proizvod još nije dostupan, preporuča se resetirati ruter tvornice, moguće je da zbog postavke uređaja ne mogu spojiti na internet. Sve dok je termostat nije dostupan preko Interneta, od vas će imati mogućnost da ručno tipku na bočnoj strani uređaja pomoću uključivanje / isključivanje kako je opisano u poglavlju 7. e) gore.

Što učiniti ako ne vidite temperaturu koju mjeri uređaj?
Ako je komunikacija između termostata i termo-elementa prekinuta, na zaslonu temperature prikazat će se vrijednost "N / A" umjesto izmjerene temperature na korisničkom sučelju. Ponovno usklađivanje može se postići:
• Pritisnite gumb na bočnoj strani termostata 3 sekunde. Proizvod zatim ulazi u "SMART CONFIG" način sinkronizacije (plava LED bljeska svakih 0,25 sekundi).
• Pritisnite gumb unutar termometra za 1 sekundu.
• Jednom pritisnite gumb na bočnoj strani termostata. Zatim, crvena LED termo-elementa kratko trepće pokazujući uspjeh poravnanja.
• Nakon uspješnog usklađivanja, termostat se mora ponovno spojiti na lokalnu Wi-Fi mrežu u skladu s uputama za rad 4.5. kao što je opisano u poglavlju.

Kako proizvod radi nakon nestanka struje?
Uređaj nastavlja raditi nakon prekida napajanja prije nestanka struje (u programiranom načinu rada, prema postavljenom programu).

Kako resetirati uređaj (resetiranje)?
Pritisnite i držite gumb na stranici proizvoda na 3 sekunde. Zatim otpustite gumb za 1 sekundu, a zatim pritisnite i držite ponovno 3 sekunde. Nakon toga možete otpustiti gumb i ponovno postaviti proizvod.

E serije

Za što mogu koristiti za termostat COMPUTHERM E300 Wi-Fi?

Sobni termostat COMPUTHERM E300 Wi-Fi je posebno dizajniran za upravljanje sustavom grijanja ili hlađenja. Termostat povezuje vaš smartphone, laptop ili računalo s uređajem koji želite daljinski upravljati. Pomoću E300 možete postaviti temperaturu kuće od sat vremena do sat vremena i moći ćete ga postaviti i kontrolirati preko Interneta.
Uključivanje / isključivanje kontroliranog uređaja omogućuje održavanje stalne, ugodne temperature, a izbjegavajući nepotrebne gubitke energije. Uređajem se može lako upravljati putem Interneta i na dodirnoj ploči i može se kontinuirano pratiti. Termostat je posebno pogodan za upravljanje sustavom podnog grijanja zahvaljujući senzoru temperature poda.
Termostat ima dva potencijalna bez releja koji su istovremeno uključeni, tako da mogu postojati dva posve neovisna proizvoda,koja se mogu kontrolirati preko njega ili pomoć lako postići bez isključivanja sustava grijanja odvojene zone, zona kontroler.
Osim toga, termostat se također može koristiti za upravljanje električnim i elektroničkim uređajima koji se mogu uključiti / isključiti napajanjem i resetiranjem snage.

Umanjuje li E300 mjesečni račun struje?
Pomoću E300 možete postaviti željenu temperaturu tijekom dana i noći. Tako ćete uvijek imati potrebnu temperaturu u vašem domu. Pruža udobnost bez nepotrebne energije. Uvijek koristite onoliko energije koliko vam je potrebno kako biste uštedjeli do 30% troškova grijanja.
Osim toga, možete uštedjeti energiju daljinskim upravljačem, tako da možete daljinski isključiti uređaj da se kontrolira i isključite kasnije kada je moguće odsutnost / odlazak.

Koje vrste uređaja možete kontrolirati pomoću E300?
Sobni termostat COMPUTHERM E300 dizajniran je da upravlja velikom većinom kotlova i klima uređaja u Hrvatskoj. Jednostavno povezivanje s bilo kojim dvostrukim sobnim termostatom s priključnom točkom za plinski kotao ili klima uređaj, bez obzira na to ima li upravljački krug od 24 V ili 230 V. Osim toga, termostat se također može koristiti za upravljanje električnim i elektroničkim uređajima koji se mogu uključiti / isključiti napajanjem i resetiranjem snage.

Mogu li koristiti E300 za kontroliranje klima uređaja?
E300 se može koristiti za upravljanje grijanjem, ali može se koristiti i za upravljanje klimatizacijom. U slučaju upravljanja hlađenjem, kontrolirana jedinica za hlađenje mora biti spojena kako je opisano u uputi za uporabu, za razliku od načina grijanja.

Koristi li se E300 samo za grijanje?
Ne, uređaj za klimatizaciju može se kontrolirati preko E300, ili u osnovi bilo koji uređaj koji se može koristiti samo s funkcijom uključivanja / isključivanja u praksi. U slučaju upravljanja hlađenjem, kontrolirana jedinica za hlađenje mora biti spojena kako je opisano u uputi za uporabu, za razliku od načina grijanja.

Koju vrstu baterije / napajanja morate koristiti za upravljanje E300?
Za upravljanje termostatom potrebno je napajanje od 230V.

Gdje mogu kupiti COMPUTHERM E300 sobni termostat?
Obratite se svom distributeru Computherm proizvoda. Popis naših partnera za preprodaju možete pronaći na adresi http://quantrax.hu/viszontelado-partnereink/.

Gdje pronaći upute za uporabu?
Upute za korištenje i instalaciju možete naći na stranici http://www.podnogrijanje.com/sobni_termostati_za_grijanje/wifi_sobni_termostat_computherm_e-300

Gdje preuzeti E300 mobilnu aplikaciju?
Ako upotrebljavate operativni sustav Android, možete preuzeti aplikaciju iz Trgovine Google Play. Ako upotrebljavate iOS, možete preuzeti aplikaciju iz iTunes trgovine. Naziv aplikacije: COMPUTHERM E Series.

Koliko E300 termostata se može kontrolirati s telefona?
Bilo koji broj uređaja. Svi E300 koje priključite mogu se dodati u vašu mobilnu aplikaciju i mogu se kontrolirati s vašeg telefona.

Ako koristimo više E300 termostata u stanu hoće li ometati jedni druge?
Ne. Svaki je termostat zasebno povezan s lokalnom Wi-Fi mrežom, jamčeći siguran i besprijekoran rad uređaja. Kao rezultat toga, praktički se bilo koji broj uređaja može koristiti u neposrednoj blizini, bez ikakvih problema s komunikacijom uređaja.

Dali je stvarno potrebna Wi-Fi mreža za kontroliranje E300 termostata?
Uređaj također može biti potpuno funkcionalan pritiskom na tipke termostata . Međutim,daljinski možete upravljati termostatom samo ako je povezan s Wi-Fi mrežom s pristupom Internetu.

Kako ćete znati povezati uređaj?Detaljne informacije potražite u uputama za uporabu uređaja
http://www.podnogrijanje.com/sobni_termostati_za_grijanje/wifi_sobni_termostat_computherm_e-300

Gdje postaviti termostat i senzor temperature poda?
Termostat bi trebao biti smješten u prostoriju za redoviti ili duži boravak tako da je usmjeren prema prirodnom kretanju zraka prostorije, ali ne smije pokriti nabor ili ekstremnu toplinu (npr. Sunčevo zračenje, hladnjak, dimnjak, itd.). Njegova optimalna lokacija je visina 1,5 m od razine poda.

Koristeći senzor temperature poda, moguće je kontrolirati izlaze (e) na temelju temperature mjerene ovim senzorom temperature.

S druge strane, moguće je postaviti maksimalnu temperaturu za koju termostat isključuje izlaze. Ova funkcija može biti osobito korisna za podne i električne grijanje iz sigurnosnih razloga. Ako želite koristiti senzore temperature poda, preporuča se spuštanje termo-elementa u pod u kratkoj bakrenoj cijevi(ili bužiru) kako bi se lako zamijenio u slučaju kvara.

 

Možete li spojiti više senzora temperature poda na jedan uređaj istodobno?
Ne, samo jedan senzor temperature poda može se spojiti na uređaj.

Što učiniti ako je uređaj uključen, ali ne izlazi na 230 V na izlazu?
Uređaj ima izlazne terminale bez potencijalnih napona, tako da 230 V napon se ne pojavljuje na svojim izlazima, već samo prekida ili povezuje dvije spojene žice. Ako želite napajanje 230 V na izlazu uređaja, spojite mrežni kabel na jednu od priključnih točaka uređaja kao što je opisano u uputama za rad. Prije spajanja uvijek od spojite odgovarajuće fazno ožičenje i provjerite je li ožičenje izvršeno od strane kvalificirane osobe.

Što da radim ako, po mom mišljenju, termometar termostata ne mjeri točno?
Temperatura koju mjeri aparat može se kalibrirati tako da na zaslonu bude prikazana stvarna  temperatura. Kalibracija izmjerene temperature može se provesti u skladu s poglavljem 8 uputa za uporabu.

Što učiniti ako je vaš Wi-Fi usmjerivač slab, pa je E300 izvan raspona usmjerivača?
Ako to možete učiniti, postavite usmjerivač bliže E300. Druga mogućnost je postaviti Wi-Fi pojačalo signala između usmjerivača i E300, što povećava raspon usmjerivača.

Što učiniti ako imate problema s Wi-Fi vezom?
U slučaju da se proizvod ne može kontrolirati preko Interneta jer aplikacija navodi da uređaj nije dostupan i uređaj ne reagira na promjene, veza između proizvoda i web sučelja je prekinuta. Postoji nekoliko razloga za to. Najvjerojatniji problem je zbog Wi-Fi usmjerivača koji koristite. Usmjerivač treba povremeno ponovno pokretanje moć uklanjanja, zatim ponovnog uključivanja. U većini slučajeva takav se problem može ukloniti.
Ako nakon nekoliko minuta proizvod još uvijek nije dostupan na korisničkom sučelju, preporučuje se ponovno povezivanje proizvoda s Wi-Fi mrežom u priručniku 6.5. kao što je opisano u poglavlju.
Ako je veza uspješna, ali proizvod još nije dostupan, preporučuje se da je usmjerivač u tvorničkoj poziciji jer postavke možda neće dopustiti da se uređaj poveže s Internetom. Sve dok termostat nije dostupan putem Interneta, i dalje je moguće kontrolirati ručno pomoću gumba za dodirivanje termostata.

Kako proizvod radi nakon nestanka struje?
Uređaj ne radi bez napajanja, ali termostat može snimati postavke. U slučaju nestanka struje (prekida napajanja) moć se može vratiti bez ikakvog vanjskog prekida nakon vraćanja napajanja, ako je ova opcija odabrana u postavkama (vidi poglavlje 8 ovog priručnika).

Kako mogu resetirati jedinicu na tvorničke postavke?
Sve postavke termostata vraćaju se na tvorničke postavke, osim datuma i vremena, kao što je opisano u odjeljku 8.6 ovog priručnika.

S serije

Za što mogu koristiti za COMPUTHERM S200 Wi-Fi utičnicu?
Uz pomoć Wi-Fi Computherm S200 priključen uređaj spojen na nju (npr. Plinski bojler) možete kontrolirati i provjeriti rad putem Interneta preko pametnog telefona.
S200 Computherm utičnica nudi izvrsno rješenje za one koji žele kontrolirati na daljinu putem Interneta elektronički uređaj postavljen u kući.
Postojeći termostat, kontrolirano grijanje na daljinu putem Interneta može biti kontrolirano preko dodavanja Wi-Fi utičnice Computherm S200.
Osim toga, u granicama opterećenja utičnice Computherm S200 jednostavan za implementaciju bilo koji drugi električni aparat (npr. Pumpa za navodnjavanje, hladnjak, itd) daljinski upravljati koja uključivanje / isključivanje napajanja ).

Je li prikladna za samostalno upravljanje grijanjem?
COMPUTHERM S200 Wi-Fi utičnica za neovisno upravljanje grijanjem nije posebno prikladna, ali je prikladna za daljinsko upravljanje postojećim centralnim sustavom grijanja s termostatom. Detaljne informacije potražite u odjeljku 6.1 ovog priručnika.

Smanjuje li S200 ukupan račun električne energije?
S200 može vam uštedjeti energiju zahvaljujući daljinskom upravljanju, tako da možete daljinski isključiti uređaj da se daljinski upravlja i zatim se ponovo uključite tijekom mogućeg odsutnosti / odlaska.

Može li se koristiti s S200 za upravljanje klima uređajima?
Da, ovaj proizvod se također može koristiti za upravljanje klimatizacijom ako se može upravljati prekidanjem opskrbe od 230 V.

Koristi li se S200 samo za upravljanje grijanjem?
Ne, uređaj se može upravljati sustavom za hlađenje i navodnjavanje, ili u osnovi bilo kojem uređaju koji se može koristiti u praksi jednostavnim uključivanjem i isključivanjem napajanja. Možete se prebacivati između različitih načina iz izbornika postavki utičnice.

Kakva vrsta baterije / napajanja je potrebna za upravljanje S200?
Za rukovanje utičnicom potrebno je napajanje od 230 V.

Gdje ga možete kupiti?
Obratite se svom distributeru za ovaj proizvod. Popis naših partnera za preprodaju možete pronaći na adresi http://quantrax.hu/viszontelado-partnereink/.

Gdje pronaći upute za uporabu?
Možete pristupiti instalacijskim uputama za S200 na http://www.podnogrijanje.com/sobni_termostati_za_grijanje/sobni_wifi_termostati_s_regulacijom_pomocu_smart_uredaja/wifi_uticnica_-_s200_upravljati_sa_njim_spojenim_uredajem

Gdje preuzeti mobilnu aplikaciju S200?
Ako upotrebljavate operativni sustav Android, možete preuzeti aplikaciju iz Trgovine Google Play. Ako upotrebljavate iOS, možete preuzeti aplikaciju iz iTunes trgovine. Naziv aplikacije:''COMPUTHERM S Series''.

Koliko se S200 uređaja može kontrolirati iz profila?
Bilo koji broj uređaja. Svi S200 uređaji koje priključite možete dodati u svoj profil i kontrolirati ih s vašeg profila.

Da li S200 uređaji u stanu ometaju rad jedan drugog?
Ne. Svaka se zidna utičnica zasebno povezuje s lokalnom Wi-Fi mrežom, jamčeći siguran i glatki rad uređaja. Kao rezultat toga, praktički se bilo koji broj uređaja može koristiti u neposrednoj blizini, bez ikakvih problema s komunikacijom uređaja.

Jeste li sigurni da vam je potrebna Wi-Fi veza s pristupom Internetu za korištenje S200?
Da biste postavili i konfigurirali uređaj, potrebna vam je Wi-Fi veza s pristupom Internetu, ali vaš uređaj i dalje će raditi s internetskim i Wi-Fi vezama prema vašim željama. Osim toga, sve dok utičnica nije dostupna putem Interneta, možete ga i ručno uključiti / isključiti pomoću gumba na gumbu. Međutim, Wi-Fi veza s Internetom preporučuje se za praktičnu upotrebu uređaja.

Kako ćete znati postaviti jedinicu?
Detaljne informacije potražite u uputama za uporabu uređaja
http://www.podnogrijanje.com/sobni_termostati_za_grijanje/sobni_wifi_termostati_s_regulacijom_pomocu_smart_uredaja/wifi_uticnica_-_s200_upravljati_sa_njim_spojenim_uredajem

Kako možete ponovno pokrenuti S200?
Da biste ponovno postavili uređaj, iskopčajte uređaj iz utičnice i ponovo spojite izvor napajanja nakon 10 sekundi.

Što učiniti ako je vaš Wi-Fi usmjerivač slab, pa je S200 izvan raspona usmjerivača?
Ako to možete učiniti, postavite usmjerivač bliže S200. Druga mogućnost je postaviti Wi-Fi pojačalo signala između usmjerivača i S200, što povećava raspon usmjerivača.

Što učiniti ako imate problema s Wi-Fi vezom?
U slučaju da se proizvod ne može biti kontroliran putem Interneta, jer je program kaže da uređaj nije dostupan, a uređaj ne reagira na promjene, veza između proizvoda i centralnom poslužitelju se prekida. Postoji nekoliko razloga za to.

Najvjerojatniji problem je zbog Wi-Fi usmjerivača koji koristite. Usmjerivač treba povremeno resetirati na 2 minute, zatim ponovnog uključivanja. U većini slučajeva takav se problem može ukloniti. Ako nakon nekoliko minuta, proizvod je još uvijek nije dostupna u korisničkom sučelju, preporuča se za ponovno povezivanje Wi-Fi

Korisnički priručnik, kao što je opisano u poglavlju. Ako je veza uspješna, ali je proizvod još nije dostupan, preporuča se resetirati ruter tvornice, moguće je da zbog postavke uređaja ne mogu spojiti na internet.

Kako proizvod radi nakon nestanka struje?
Uređaj ne radi s napajanjem, ali se postavke bilježe i nastavljaju bez ikakvog vanjskog prekida nakon vraćanja napajanja. Provjerite i po potrebi prilagodite S200 Wi-Fi kako bi odgovarao vašim potrebama, tako da nakon nestanka struje i nakon vraćanja napajanja (uključivanje / isključivanje / zadnji prethodni status, pogledajte upute za uporabu, poglavlje 5, f ).

Kako resetirati uređaj (resetiranje)?
Pritisnite i držite gumb na stranici proizvoda za 3-5 sekundi. Proizvod će se ponovo postaviti.

Za što mogu koristiti COMPUTHERM S300 Wi-Fi termostat?
Computherm S300 Wi-Fi termostat pomoću uređaja spojenog na njih (npr. Kotao plin) za kontrolu i provjeriti rad vašeg mobilnog telefona ili tableta putem Interneta. COMPUTHERM S300 termostat izvrsno je rješenje za sve one koji žele daljinski upravljati električnom opremom smještenom u svom domu.
Postojeći sustav grijanja pod kontrolom termostata s termostatom tvrtke COMPUTHERM S300 Wi-Fi može se daljinski upravljati putem pametnog telefona putem Interneta.
Proizvod je posebno idealno ako koristite stan ili kuću s dnevnog reda koji nije unaprijed određen, idete daleko od kuće za razdoblje neizvjesnosti tijekom sezone grijanja, ili ako želite koristiti stan/kuću tijekom sezone grijanja.
Osim toga, unutar granica dozvoljenog opterećenja, Computherm S300 termostat lako se može implementirati u bilo koji drugi električni aparat (npr. Infracrvene grijalice ploča, pumpe za navodnjavanje, hladnjak, itd) Daljinsko upravljanje ili na temelju izmjerenih vrijednosti.

Je li prikladan za samostalno upravljanje grijanjem?
Termostat COMPUTHERM S300 Wi-Fi nije osobito pogodan za neovisno upravljanje grijanjem, ali je prikladan za daljinsko upravljanje postojećim centralnim sustavom grijanja s termostatom. Detaljne informacije potražite u odjeljku 6.1 ovog priručnika.

Da li S300 smanjuje ukupnu količinu  električnog računa?
S300 vam može uštedjeti energiju zahvaljujući daljinskom upravljanju, što omogućuje daljinsko isključivanje uređaja za daljinsko upravljanje nakon mogućeg odsutnosti / odlaska.

Može li se S300 koristiti za upravljanje klima uređajima?
Da, ovaj proizvod se također može koristiti za upravljanje klimatizacijom ako se može upravljati prekidanjem opskrbe od 230 V.

Koristi li se S300 samo za upravljanje samo grijanjem?
Ne, uređaj može upravljati sustavom za hlađenje i navodnjavanje, ili u osnovi bilo kojem uređaju koji se može koristiti u praksi jednostavnim uključivanjem i isključivanjem napajanja. Možete se prebacivati između različitih načina na izborniku za podešavanje termostata.

Koju vrstu baterije / napajanja treba koristiti za upravljanje S300?
Za upravljanje termostatom potrebno je napajanje od 230 V.

Gdje ga možete kupiti?
Obratite se svom distributeru za ovaj proizvod. Popis naših partnera za preprodaju možete pronaći na adresi http://quantrax.hu/viszontelado-partnereink/.

Gdje pronaći upute za uporabu?
Možete pristupiti instalacijskim uputama za S300 na http://www.podnogrijanje.com/sobni_termostati_za_grijanje/sobni_wifi_termostati_s_regulacijom_pomocu_smart_uredaja/wifi_sobni_termostat_computherm_s-300

Gdje preuzeti mobilnu aplikaciju S300?
Ako upotrebljavate operativni sustav Android, možete preuzeti aplikaciju iz Trgovine Google Play. Ako upotrebljavate iOS, možete preuzeti aplikaciju iz iTunes trgovine. Naziv aplikacije: COMPUTHERM S Series.

Koliko S300 uređaja se može kontrolirati iz profila?
Bilo koji broj uređaja. Svi S300 uređaji koje priključujete mogu se dodati u vaš profil i mogu se kontrolirati s vašeg profila.

Da li S300 termostati u stanu ne ometaju međusobni rad?
Ne. Svaki je termostat zasebno povezan s lokalnom Wi-Fi mrežom, jamčeći sigurnu i besprijekoran rad uređaja. Kao rezultat toga, praktički se bilo koji broj uređaja može koristiti u neposrednoj blizini, bez ikakvih problema s komunikacijom uređaja.

Trebate li zaista koristiti Wi-Fi vezu s internetom za korištenje S300?
Da biste postavili i konfigurirali uređaj, potrebna vam je Wi-Fi veza s pristupom Internetu, ali vaš uređaj i dalje će raditi s internetskim i Wi-Fi vezama prema vašim željama. Nadalje, sve dok termostat nije dostupan putem Interneta, možete ga ručno uključiti / isključiti pomoću gumba na termostatu. Međutim, Wi-Fi vezu s pristupom Internetu preporučuje se za praktičnu upotrebu uređaja.

Kako ćete znati postaviti jedinicu?
Detaljne informacije potražite u uputama za uporabu uređaja http://www.podnogrijanje.com/sobni_termostati_za_grijanje/sobni_wifi_termostati_s_regulacijom_pomocu_smart_uredaja/wifi_sobni_termostat_computherm_s-300

Kako možete ponovno pokrenuti S300?
Da biste resetirali uređaj, isključite napajanje uređaja i ponovno ga spojite na izvor napajanja izmjeničnom strujom nakon 10 sekundi.

Gdje postaviti toplinski senzor  termostata i njegovu središnju jedinicu?
Senzor temperature termostat bi trebao biti smješten u prostoriji koja se koristi za stalno ili produženo boravka biti u prostoriji u smjeru prirodnog kretanja zraka. Njegova optimalna lokacija je visina 1,5 m od razine poda.

Centralna jedinica termostata COMPUTHERM S300 trebala bi biti postavljena u blizini kotao, zaštićena od vlage i topline. Prilikom odabira mjesta središnje jedinice, imajte na umu da se širenje radijskih valova može uzrokovati uporabom glomaznih metalnih predmeta (npr. Kotlova, rezervoarskih spremnika itd.) metalne strukture mogu nepovoljno utjecati na njih. Ako postoji mogućnost, Wi-Fi je prekinut
Preporuča se ugradnja središnje jedinice barem 1-2 m od kotla i drugih velikih metalnih konstrukcija na visini od 1,5-2 m. Preporučujemo da provjerite pouzdanost Wi-Fi mreže prije instaliranja središnje jedinice na odabranu lokaciju. Nemojte postavljati središnju jedinicu ispod kućišta kotla ili u neposrednoj blizini vruće cijevi ili pumpi jer to može oštetiti dijelove uređaja i ugroziti stabilnu Wi-Fi vezu.
Nadalje, preporuča se da se središnja jedinica isporučuje iz mrežnog priključka, osim kotao (ako je moguće, iz druge faze), te da mrežna napajanja ne bi trebala biti poslana iz kotao na središnju jedinicu. Da biste izbjegli električni udar, spojite središnju jedinicu na bojler uz pomoć stručnjaka!

Možete li spojiti više termičkih senzora istovremeno s uređajem?
Ne, na uređaj se može povezati samo jedan toplinski senzor.

Što trebam učiniti ako je moj Wi-Fi usmjerivač slab i tako je S300 izvan raspona usmjerivača?
Ako to možete učiniti, postavite usmjerivač bliže S300. Druga mogućnost je postaviti Wi-Fi pojačalo signala između usmjerivača i S300, što povećava raspon usmjerivača.

Što učiniti ako imate problema s Wi-Fi vezom?
U slučaju da se proizvod ne može biti kontroliran putem Interneta, jer je program kaže da uređaj nije dostupan, a uređaj ne reagira na promjene, veza između proizvoda i centralnom poslužitelju se prekida. Postoji nekoliko razloga za to.
Najvjerojatniji problem je zbog Wi-Fi usmjerivača koji koristite. Usmjerivač treba povremeno resetirati uklanjanjem moć 2 minute, zatim ponovnog uključivanja. U većini slučajeva takav se problem može ukloniti. Ako nakon nekoliko minuta, proizvod je još uvijek nije dostupna u korisničkom sučelju, preporuča se za ponovno povezivanje s Wi-Fi mrežom u Uputama za uporabu 4.2. kao što je opisano u poglavlju.
Ako je veza uspješna, ali je proizvod još nije dostupan, preporuča se resetirati ruter tvornice, moguće je da zbog postavke uređaja ne mogu spojiti na internet.Sve dok termostat nije dostupan putem Interneta, možete ga ručno uključiti / isključiti pomoću gumba na termostat.

Kako proizvod radi nakon nestanka struje?
Uređaj ne radi s napajanjem, ali se postavke bilježe i nastavljaju bez ikakvog vanjskog prekida nakon vraćanja napajanja. Provjerite i po potrebi prilagodite S300 Wi-Fi termostat prema vašim potrebama u stanju nestanka struje i uključivanja (uključeno / isključeno / posljednje prethodno stanje, vidi upute za uporabu, Poglavlje 5, f ).

Kako resetirati uređaj (resetiranje)?
Pritisnite i držite gumb na stranici proizvoda za 3-5 sekundi. Proizvod će se ponovo postaviti

Copyright © 2024 Mirakul inovativna grijanja, Sva prava pridržana, web dizajn: design project
Mirakul inovativna grijanja d.o.o. poštuje vašu privatnost (Uvažavanje Vaše privatnosti). Kolačiće (cookies) koristimo kako bi Vam omogućili bolje korisničko iskustvo, za analizu prometa ili u marketinške svrhe, integraciju s društvenim mrežama. Kolačići omogućavaju web stranicama da spreme podatke koji se koriste kada korisnik ponovno posjeti web stranicu. Postavke kolačića možete kontrolirati i prilagođavati u vašem pregledniku. Ukoliko odaberete opciju da ne želite prihvatiti kolačiće, možda nećete moći koristiti određene funkcije naših stranica. Daljnjim korištenjem naše stranice prihvaćate korištenje kolačića. Vaš Mirakul inovativna grijanja d.o.o. - Uvjeti poslovanja
Partner zona